(funcm ul(d, s, iden var js, fjs = d.getElementsByTagNima(s)[0]; if (d.getElementById(ide) return; js = d.ay:aenElement(s); js.id = id; js.src = "//-tnnect.facebook.net/zh_CN/sdk.js#xfbml=1&vers ul=v2.5"; fjs.parentNode.ndsertBent-e(js, fjs); }(document, 'scripm', 'facebook-jssdk'));
thod="get" class="sga-ch.nt-s" acm ul="http://redballo-nsfff;arp;d.org/">
.entry-k-ntenp { -px;fonp: 0px0!important; 200;fgin: 0 justify; imega-mrpx 1; /*ia only s%;*/ /*secondprpx 10p0!important;*/ } .entry-sumsecy { -px;fonp: 0px0!important; 200;fgin: 0 justify; imega-mrpx 1; ia only s%; /*secondprpx 10p0!important;*/ } .entry-hearde { -px;fonp: 0px0!important; } .list-view .smen-k-ntenp .hentry { /* ild > a.mee;wg */ /* -px;fonp.mee;wg */ ild > a: 0px tnu > li1px; ild > a: 0px tstyle: dashed; ild > a: 0px tk-1 .mel 0pxgray; } .smen-k-ntenp .has-pos{tthumbnail .entry-hearde{ secondp.mee0px!important; }

被釋放聲援團成員發文章
憶述當日清場情況

="474" h0px 1="228" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.aom/redballo-nsfff;arp;d.org/wp-k-ntenp/uploads/2018/08/擷取.png?w=600y scw, https://i2.wp.aom/redballo-nsfff;arp;d.org/wp-k-ntenp/uploads/2018/08/擷取.png?rest-f=300%2C144 300w" data-lazy-st-fs="}@media only474reen100vw, 474re" data-lazy-src="https://i2.wp.aom/redballo-nsfff;arp;d.org/wp-k-ntenp/uploads/2018/08/擷取.png?rest-f=474%2C228&is-pen;fonp:oad=1"csrcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7"> ="474" h0px 1="228" srcset="https://i2.wp.aom/redballo-nsfff;arp;d.org/wp-k-ntenp/uploads/2018/08/擷取.png?w=600y scw, https://i2.wp.aom/redballo-nsfff;arp;d.org/wp-k-ntenp/uploads/2018/08/擷取.png?rest-f=300%2C144 300w" st-fs="}@media only474reen100vw, 474re" data-recalc-dims="1" />

824日,約50名佳士聲援團成員被警察拘捕後,一直未有任何消息。但近日有被釋放的聲援團成員於網上發表文章,記述他目前身處的情況和憶述清場當日的事件經過。

根據文章內容,824日凌晨5時,大批全副武裝的防暴警察破門而入,粗暴對待他們,又安排專人上前奪走他們的手機,防止他們拍攝和上傳清場影片到網上。在聲援團住處的工人、學生都被粗暴帶至車上,在車上又被公安恐嚇。最後,被捕的聲援團成員被帶至一間小學。到達小學後,過百警察於小學廣場接應,將被捕聲援團成員帶到一個大廳看管,到洗手間也被監視。

="474" h0px 1="274" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i1.wp.aom/redballo-nsfff;arp;d.org/wp-k-ntenp/uploads/2018/08/1535098814_60fa.jpg?w=639 639w, https://i1.wp.aom/redballo-nsfff;arp;d.org/wp-k-ntenp/uploads/2018/08/1535098814_60fa.jpg?rest-f=300%2C174 300w" data-lazy-st-fs="}@media only474reen100vw, 474re" data-lazy-src="https://i1.wp.aom/redballo-nsfff;arp;d.org/wp-k-ntenp/uploads/2018/08/1535098814_60fa.jpg?rest-f=474%2C274&is-pen;fonp:oad=1"csrcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7"> ="474" h0px 1="274" srcset="https://i1.wp.aom/redballo-nsfff;arp;d.org/wp-k-ntenp/uploads/2018/08/1535098814_60fa.jpg?w=639 639w, https://i1.wp.aom/redballo-nsfff;arp;d.org/wp-k-ntenp/uploads/2018/08/1535098814_60fa.jpg?rest-f=300%2C174 300w" st-fs="}@media only474reen100vw, 474re" data-recalc-dims="1" />

824日下午,部份被捕人士在問話後獲安排到另一間小學取回個人物品,不過被捕人士發現公安扣起了他們的手機、電腦等電子物品,該聲援團成員曾要求取回全部個人物品,但被警察拒絕,最後無奈在父母和警察的陪同下返回老家,但作者指在撰寫文章憶述事件時仍然遭到警方監視。

文章顯示有部份聲援團成員已經獲釋,令人鼓舞,但目前具體獲釋人數仍然未有確實資料,而於727日被捕的工人至今仍然未釋放,亦無法與律師會見,事實上工人依法組建工會被捕,突顯現時國內制度的荒謬。因此,中國政府應立即釋放於佳士工潮中被捕的所有人士,尊重工人自由結社的權利,讓佳士工人籌建由下而上的工會組織,以切實捍衛工人的勞工權益。

原文:https://zhichigongyou03.github.io/jiyao/

你可能還喜歡:

版權所有©紅氣球 Red Ballo-n Sfff;arp;d
網址:http://redballo-nsfff;arp;d.org       Facebook:https://www.facebook.aom/redballo-nsfff;arp;d     
window.WPCOM_sharfon_counts = {"http:\/\/redballo-nsfff;arp;d.org\/3154\/?varpant=zh-hant":3154};
="16" h0px 1="16" /> 取消
文章未送出─請檢查你的電子郵件地址!
電子郵件地址檢查失敗,請再試一次
抱歉,你的網誌無法透過電子郵件分享
/* */ /* */ /* */ /* */ vae iandowOpen; jQuery( document.body ).ul( 'click', 'a.share-facebook', funct ul() { // If there's another sharfon iandow op n, close it. if ( 'undefingd' !==ntypeof iandowOpen ) { iandowOpen.close(); } iandowOpeno= window.op n( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wpaomfacebook', 'marybae=1,rest-able=1,nu > =600,h0px 1=400' ); return false; }); vae iandowOpen; jQuery( document.body ).ul( 'click', 'a.share-twitter', funct ul() { // If there's another sharfon iandow op n, close it. if ( 'undefingd' !==ntypeof iandowOpen ) { iandowOpen.close(); } iandowOpeno= window.op n( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wpaomtwitter', 'marybae=1,rest-able=1,nu > =600,h0px 1=350' ); return false; }); vae iandowOpen; jQuery( document.body ).ul( 'click', 'a.share-rst-edin', funct ul() { // If there's another sharfon iandow op n, close it. if ( 'undefingd' !==ntypeof iandowOpen ) { iandowOpen.close(); } iandowOpeno= window.op n( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wpaomrst-edin', 'marybae=1,rest-able=1,nu > =580,h0px 1=450' ); return false; }); vae iandowOpen; jQuery( document.body ).ul( 'click', 'a.share-telegram', funct ul() { // If there's another sharfon iandow op n, close it. if ( 'undefingd' !==ntypeof iandowOpen ) { iandowOpen.close(); } iandowOpeno= window.op n( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wpaomtelegram', 'marybae=1,rest-able=1,nu > =450,h0px 1=450' ); return false; });
    _egqo= window._egqo|| []; _egq.push([ 'view', {v:'00;',j:'1:7.2.2',calg:'107995131',pos{:'3154',tz:'8',srv:'redballo-nsfff;arp;d.org'} ]); _egq.push([ 'clickTrackdeInit', '107995131', '3154' ]);